Uroczysta przysięga

W piątek 9 lutego 2018 r. prawie 200 ochotników z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, w obecności licznie zgromadzonych gości, wypowiedziało słowa roty przysięgi wojskowej.

1

Uroczysty apel z okazji złożenia przysięgi wojskowej żołnierzy służby przygotowawczej do NSR odbył się na placu apelowym CSWL. Przysięgę od żołnierzy przyjął Komendant  CSWL  pułkownik dyplomowany Piotr Kriese. Po przywitaniu gości przed front szyku wystąpił poczet  oraz bloki przysięgających. Na komendę dowódcy uroczystości przysięgający żołnierze powtórzyli słowa przysięgi: „Ja żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej”. Przysięgę złożyło blisko 200 żołnierzy służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Wśród żołnierzy, w tym wyjątkowym dniu, znalazła się absolwentka klasy służb mundurowych Liceum Ogólnokształcącego w Opalenicy Greta Busch. Na zaproszenie Grety na uroczystości pojawiły się klasy służb mundurowych z Opalenicy z wychowawcami Elżbietą Mortką i Tomaszem Roszkiewiczem.

Greta  podkreśla, ze klasa służb mundurowych dała jej solidne podstawy w szkoleniu w służbie przygotowawczej. Ćwiczenia z musztry, dyscyplina, obozy szkoleniowe w Łężeczkach, asysta na Placu Piłsudskiego podczas różnych uroczystości patriotycznych, a szczególnie zajęcia z pierwszej pomocy sprawiły, że Greta wyróżniała się bardzo pozytywnie podczas szkolenia.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili między innymi przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych oraz wyższego szkolnictwa wojskowego ASzWoj., AWL i WAT.

Uroczystą Przysięgę Wojskową uświetniły licznie przygotowane atrakcje: dynamiczne pokazy sprawności żołnierzy, Kołowych Transporterów Opancerzonych oraz nowoczesny sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu Centrum Szklenia Wojsk Lądowych. Dopełnieniem wydarzenia była uroczysta defilada pododdziałów biorących udział w przysiędze oraz przemarsz Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania.

Grecie i Jej Rodzicom serdecznie gratulujemy!!!!

Cieszy fakt, że inicjatywy podjęte w klasach służb mundurowych w Opalenicy przynoszą wymierne efekty.

Przysięga wojskowa to najważniejsze wydarzenie w życiu każdego żołnierza. W niej zawarta jest cała istota służby wojskowej. To ona wiąże żołnierza z Ojczyzną i Narodem, często aż do najwyższej ofiary  poświęcenia życia.

Tekst: Elżbieta Mortka

Fotografia: Elżbieta Mortka

Olgierd Jastrzębski

Już od prawie ćwierćwiecza urzęduje w Opalenicy, co czyni mnie według miejscowych norm społecznych - Rodowitym Opaleniczaninem i uwierzcie mi bądź nie, ale wcale nie czuję się z tym źle. Staram się spoglądać na otaczającą rzeczywistość z przymrużeniem oka oraz lekkim dystansem, co z reguły nie przeszkadza w codziennym życiu, a nielicznych zwyczajnie wkurza.

You may also like...

Loading Facebook Comments ...