XXY Dni Klutury Chrześcijańskiej

W niedzielę, 19 listopada rozpoczną się w Opalenicy XXV Dni Kultury Chrześcijańskiej. Odbywać się one będą pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” i potrwają do 26 listopada.

dkch

You may also like...

Loading Facebook Comments ...