Obóz szkoleniowy w Łężeczkach

W dniach od 26 do 28 października 2017 r. klasa pierwsza służb mundurowych opalenickiego Zespołu Szkół wraz z wychowawcą Elżbietą Mortka, opiekunami Sebastianem Libeltem, Tomaszem Roszkiewiczem i instruktorem Jackiem Kwiatkowskim, uczestniczyła w podstawowym szkoleniu przygotowawczym zorganizowanym na obozie w Łężeczkach. Szkolenie to obejmowało podstawy musztry wojskowej.

I tym razem program był urozmaicony i napięty, a młodzież nastawiona na dużą aktywność fizyczną i dyscyplinę. W tym celu każdy dzień rozpoczynał się od ćwiczeń fizycznych i to wcześnie rano. Po porannym rozruchu kolejnym punktem była toaleta poranna, przygotowanie do śniadania i apel. Ponieważ klasa 1B składa się m.in. z profilu mundurowego i biologicznego została podzielona na dwie grupy, w których odbywały się szkolenia dostosowane do profilu.

W pierwszym dniu obozu, tuż po przyjeździe i zakwaterowaniu się w ośrodku, uczestnicy przechodzili szkolenie z musztry indywidualnej. W tej części szkolenia zostali zapoznani z podstawowymi komendami oraz postawami żołnierskiej musztry. Dobre opanowanie tych elementów zajęło grupie trochę czasu, ale było konieczne do kolejnego etapu musztry, jakim jest formułowanie szyków.

Kolejny dzień szkolenia przebiegał pod hasłem musztry zespołowej, gdzie uczestnicy uczyli się przeformułowania szyków oraz kroku defiladowego, a także składania meldunków przełożonemu.

W ostatnim dniu poznane umiejętności trzeba było zaprezentować w elementach ceremoniału wojskowego mającego przygotować młodzież do uroczystości składania przysięgi.

W tym samym czasie profil biologiczny i matematyczny uczestniczył w zajęciach terenowych z biologii. Dla wszystkich profili odbyły się tez wykłady na temat prawnego użycia broni.

Zajęcia szkoleniowe połączone były z turystyką wykorzystującą walory krajobrazowe regionu, a także zajęciami rekreacyjnymi na basenie i siłowni.

Źródło: ZS Opalenica

Olgierd Jastrzębski

Już od prawie ćwierćwiecza urzęduje w Opalenicy, co czyni mnie według miejscowych norm społecznych - Rodowitym Opaleniczaninem i uwierzcie mi bądź nie, ale wcale nie czuję się z tym źle. Staram się spoglądać na otaczającą rzeczywistość z przymrużeniem oka oraz lekkim dystansem, co z reguły nie przeszkadza w codziennym życiu, a nielicznych zwyczajnie wkurza.

You may also like...

Loading Facebook Comments ...