Biblioteka pod chmurką

Nauczyciele – „Trójka z Wojnowic” – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach, wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom społeczności szkolnej i lokalnej postanowili wziąć udział w Konkursie
Lokalnym „Mikordotacja Wielkopolska Wiara” wprowadzając i realizując projekt „Biblioteka pod
chmurką” pod patronatem Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Rodzice-Dzieciom” w
Urbanowie. Celem projektu, jest popularyzacja i upowszechnienie czytelnictwa w środowisku
lokalnym oraz umożliwienie mieszkańcom wsi skorzystanie z biblioteki w dowolnym i dogodnym dla
nich czasie. Zapraszamy chętnych mieszkańców do tworzenia zbioru biblioteki poprzez dostarczanie
do dowolnych książek do szkoły, przedszkola, kontaktując się telefonicznie pod numerem 61 447 77
76 lub mailowo na adres spwojnowice@wp.pl . Poszukujemy wolontariuszy, których wsparcie
pozwoli nam, na utworzenie ciekawego księgozbioru, który będzie dostępny w „Bibliotece pod
chmurką”. Z zasobów mikrobiblioteki mieszkańcy będą mogli korzystać na terenie
przyprzedszkolnym. Książki będzie można wypożyczać i wymieniać, tworząc cały czas nowy
księgozbiór. Zachęcamy do udziału w projekcie.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach

You may also like...

Loading Facebook Comments ...