Zawód logistyk – w opalenickim ZS brzmi to dumnie

Technik logistyk, jeden z najmodniejszych kierunków kształcenia w szkołach ponagimnazjalnych ostatnich lat, skierowany jest zarówno do chłopców, jak i dziewcząt chcących kształcić się w obszarze branży TSL. Młodzież kończąca szkołę średnią z tytułem technika logistyka może zajmować się m.in. planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów, wykorzystaniem informacji płynących z rynku oraz przyjmowaniem towarów do magazynu, wydawaniem towarów z magazynu, prawidłowym oznakowaniem składowanych towarów, a także prowadzeniem dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych. Technik logistyk analizuje również stan zakupów, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

Od prawie 10 lat Zespół Szkół w Opalenicy kształci młodzież w tym właśnie zawodzie. Atrakcyjność kierunku zapewniają m.in. nowoczesne metody pracy (kształcenie modułowe, metoda projektów), wprowadzanie innowacji edukacyjnych (Wirtualne Laboratoria) czy też programów autorskich (Absolwent na rynku pracy).Atutem wartym podkreślenia jest poza tym realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej (Logistyka stawia na technika, Kształcenie zawodowe w naszych szkołach to dobry wybór). Bardzo ważnym czynnikiem potęgującym chęć kształcenia w tym kierunku wydaje się być również możliwość łatwego znalezieniapracy po zakończeniu edukacji na poziomie szkoły średniej. Najlepsi uczniowie Technikum Logistycznego w ZS w Opalenicy, wykazujący chęci i zaangażowanie, już w trakcie odbywania praktyki zawodowej otrzymują propozycje podjęcia pracy po zakończeniu szkoły.

O dobrym wyborze, jakim jest opalenickie Technikum Logistyczne, świadczą także wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz uzyskiwane świadectwa potwierdzające tytuł Technika Logistyka.

W roku szkolnym 2016/2017 tytuł Technika Logistyka uzyskało 16 uczniów. Wyniki ich egzaminów były bardzo wysokie. Uczniowie w okresie 4 lach nauki podchodzili do trzech egzaminów organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i zdawali je na poziomie bliskim 100%. Najlepszym z logistyków okazał się Damian Kroma, który może poszczycić się najwyższą średnią za cały okres nauki oraz trzykrotnym osiągnięciem wyniku 100% potwierdzającym jego umiejętności zawodowe. Należy tutaj dodać, że jako jeden z sześciorga uczniów uzyskał możliwość odbywania w okresie wakacyjnym płatnego stażu w firmie Transport Krajowy i Międzynarodowy Spedycja Wiesław Solarski. Chętnych do podjęcia nauki w Opalenicy przybywa z każdym rokiem. O popularności kierunku technik logistyk świadczy też spore zainteresowanie klasą widoczne w czasie kwietniowych Drzwi Otwartych.

Mariusz Stachowski

Olgierd Jastrzębski

Już od prawie ćwierćwiecza urzęduje w Opalenicy, co czyni mnie według miejscowych norm społecznych - Rodowitym Opaleniczaninem i uwierzcie mi bądź nie, ale wcale nie czuję się z tym źle. Staram się spoglądać na otaczającą rzeczywistość z przymrużeniem oka oraz lekkim dystansem, co z reguły nie przeszkadza w codziennym życiu, a nielicznych zwyczajnie wkurza.

You may also like...

Loading Facebook Comments ...