Przekaz dla przyszłych pokoleń

W czwartkowe słoneczne popołudnie, 11 maja w krzyżu, który od niedawna stoi przy kościele pw. św. Mateusza w Opalenicy, umieszczono kapsułę czasu. W obecności burmistrza Tomasza Szulca, pojemnik w kształcie prostopadłościanu z informacjami dla przyszłych pokoleń ulokował ksiądz proboszcz kanonik Antoni Lorenz.
W uroczystości uczestniczyli również dwaj opaleniccy rzemieślnicy, Andrzej Majchrowicz i Witold Judek, którzy poprzez swoją pracę przyczynili się do stworzenia tego symbolu religijnego. Inicjatorem powstania nowego krzyża był ksiądz proboszcz Antoni Lorenz.
TM

You may also like...

Loading Facebook Comments ...