O wolności w Opalenickim Zespole Szkół

23 marca w holu Zespołu Szkół w Opalenicy odbyła się po raz XI sesja popularnonaukowa, której gospodarzami są uczniowie klas akademickich Liceum Ogólnokształcącego o profilach dziennikarsko – prawnym i psychologiczno – pedagogicznym oraz ich opiekunowie.

W miesiącach poprzedzających sesję młodzież pracuje nad projektem badawczym związanym z tematem wyznaczonym na dany rok szkolny. W czasie wewnątrzszkolnych przesłuchań uczniowie prezentują autorskie analizy i wnioski, a najciekawsze z nich zostają wygłoszone w ramach otwartej sesji, na którą zapraszani są przedstawiciele świata nauki, władze miasta, przyjaciele szkoły, słuchacze Opalenickiego Uniwersytetu III Wieku, rodzice, nauczyciele oraz młodzież Zespołu Szkół. W roku szkolnym 2016/2017 młodzież licealna zajmowała się problemem wolności.

Na zaproszenie organizatorów sesji, której tematem przewodnim było hasło „Różne przestrzenie wolności” odpowiedzieli: prof. dr hab. Eliza Grzelak – pracownik naukowy UAM sprawująca opiekę merytoryczną nad programem klas akademickich, Bernadetta Maciejewska – dyrektor Gimnazjum Publicznego w Opalenicy, Emil Mleczak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Opalenicy, Katarzyna Cecuła – przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Elżbieta Adamczewska – dziekan Opalenickiego Uniwersytetu III Wieku, Karol Piotrzkiewicz – kierownik Biblioteki Publicznej, Jacek Danielak – przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół oraz wielu mieszkańców Opalenicy, którym nie są obce problemy współczesnego świata.

W pierwszej części sesji swoje projekty badawcze prezentowali uczniowie z klas akademickich Ia i IIa. Kinga Ludwiczak i Mikołaj Borowczak zajęli się problemem wolności odmiennie postrzeganej przez ludzi w różnym wieku. Joanna Walkowiak oraz Paulina Patela przedstawiły uprowadzenie jako specyficzną formę ograniczenia wolności. Z kolei Aleksandra Czysz i Zuzanna Nowacka podjęły temat segregacji rasowej w ujęciu historycznym. Joanna Zimny i Karolina Ratajczak dokonały analizy form ograniczania wolności kobiet w krajach muzułmańskich. Natomiast Wiktoria Ziętek i Adrian Smoczyński przedstawili polską drogę do wolności, czyli etapy kształtowania się NSZZ Solidarność.

W drugiej części sesji głos zabrała prof. dr hab. Eliza Grzelak, która wygłosiła okolicznościowy wykład poświęcony różnym sposobom rozumienia wolności w zależności od wielu, uwarunkowań historycznych czy geograficznych. Odniosła się również do tekstu piosenki niedawno zmarłego Wojciecha Młynarskiego, który śpiewał, że korzystanie z wolności jest umiejętnością niełatwą.

Kończąc sesję, dyrektor Genowefa Wasiak zaprosiła wszystkich obecnych na kolejne spotkanie naukowe w opalenickim Zespole Szkół w roku przyszłym.

Izabela Trzeciak

Źródło: ZS Opalenica

Olgierd Jastrzębski

Już od prawie ćwierćwiecza urzęduje w Opalenicy, co czyni mnie według miejscowych norm społecznych - Rodowitym Opaleniczaninem i uwierzcie mi bądź nie, ale wcale nie czuję się z tym źle. Staram się spoglądać na otaczającą rzeczywistość z przymrużeniem oka oraz lekkim dystansem, co z reguły nie przeszkadza w codziennym życiu, a nielicznych zwyczajnie wkurza.

You may also like...

Loading Facebook Comments ...