Otwarcie sali po remoncie

We wtorek, 28 lutego odbyła się uroczystość otwarcia po remoncie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Opalenicy. Gmina Opalenica, dzięki wydatnej pomocy posła Jakuba Rutnickiego, kolejny raz skutecznie pozyskała środki z puli Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej.
Prace remontowo-modernizacyjne sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Opalenicy zaplanowane były od września 2016 roku. Zarówno gmina jak i wykonawca byli zdeterminowani, aby prace wykonać jak najszybciej i wyeliminować uciążliwości oraz niedogodności związane z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego.
W uroczystym wydarzeniu wzięli udział rodzice, pracownicy, nauczyciele szkoły. Byli też dyrektorzy i kierownicy gminnych instytucji oraz firm, przedstawiciele organizacji społecznych, opaleniccy radni, burmistrz Tomasz Szulc z zastępcą Pawłem Jakubowskim i przewodniczący rady miejskiej Eugeniusz Wojtkowiak. Zaproszenie przyjęli również poseł Jakub Rutnicki oraz reprezentujący senatora Jana Filipa Libickiego – doradca Wojciech Wośkowiak.
Dyrektor Emil Mleczak podziękował władzom gminy za zrealizowanie tej inwestycji, która jest totalną metamorfozą – spełnieniem marzeń. Poświęcenia sali dokonał ksiądz proboszcz kanonik Antoni Lorenz. Po przecięciu okolicznościowej wstęgi przyszedł czas na przemówienia zaproszonych gości. Burmistrz Tomasz Szulc podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia inwestycji za zaangażowanie, które dało tak wspaniałe efekty.
Po części oficjalnej swoje umiejętności uczestnikom uroczystości zaprezentowały opalenickie kluby sportowe. Swój kunszt taneczny zaprezentował zespół UKS Brawo, a Opalenicki Klub Sportowy przybliżył podstawy karate. Po zakończeniu występów wszyscy obecni mogli z bliska przyjrzeć się efektom modernizacji obiektu, nowym szatniom i sanitariatom.
Budynek sali gimnastycznej służy już uczniom i mieszkańcom Gminy Opalenica od 1979 roku. Obiekt, który ma już 38 lat nie przechodził większych remontów, które poprawiłyby jego funkcjonalność i estetykę. Stan sanitariatów i szatni nie odpowiadał już żadnym standardom. W ramach zadania powstały również toalety dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz prysznice.
Drewniana podłoga na sali gimnastycznej bardzo mocno wyeksploatowana, została zastąpiona bezpieczną wielofunkcyjną sportową nawierzchnią wykonaną w technologii wylewki poliuretanowej na drewnianym stelażu. Ponadto mając na względzie poprawę bezpieczeństwa pożarowego z budynku zniknęły łatwopalne drewnopochodne okładziny ścian.
Głównym wykonawcą prac wyłonionym w przetargu odpowiedzialnym za wykonanie nawierzchni na sali była firma HEMET Sp. z o.o. z Zielonej Góry. Natomiast prace typowo budowlane jako podwykonawca zrealizował Zakład Remontowo – Budowalny Sebastian Kasperczak z Michorzewa.
Sala wzbogaciła się również o nowe wyposażenie sportowe: drabinki, bramki i tablice do koszykówki oraz efektowne logo Szkoły Podstawowej na jednej ze ścian. Inwestycja zamknęła się kwotą 327 574,47 zł. Z tej sumy 147 600,00 zł pochodzi z uzyskanej dotacji przyznanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Mamy nadzieję, że końcowy efekty zadowoli wszystkich, a najbardziej oczywiście uczniów, którzy jeszcze chętniej będą uczestniczyć w lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach pozalekcyjnych.
Tomasz Andrzejewski
Źródło: Gmina Opalenica

Olgierd Jastrzębski

Już od prawie ćwierćwiecza urzęduje w Opalenicy, co czyni mnie według miejscowych norm społecznych - Rodowitym Opaleniczaninem i uwierzcie mi bądź nie, ale wcale nie czuję się z tym źle. Staram się spoglądać na otaczającą rzeczywistość z przymrużeniem oka oraz lekkim dystansem, co z reguły nie przeszkadza w codziennym życiu, a nielicznych zwyczajnie wkurza.

You may also like...

Loading Facebook Comments ...