750x100

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Opalenica z zakresu kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia, współpracy zagranicznej i integracji europejskiej oraz dofinansowanie rozwoju sportu w 2017 roku.
Burmistrz Opalenicy, działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  2016  poz. 1817), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w 2017 r. zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz współpracy zagranicznej i integracji europejskiej.
Ponadto działając na podstawie uchwały nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Opalenica, Burmistrz Opalenicy ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu przez Gminę Opalenica.
Więcej informacji oraz druki znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej.
Źródło: Opalenica.pl

 

You may also like...

Loading Facebook Comments ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


cztery × 2 =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>