Wstępne zgłoszenia do żłobka i przedszkola

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi przyjęcia dzieci do żłobka i przedszkola przygotowano wstępny wniosek zgłoszenia dzieci. Zebranie tych wniosków pozwoli na zaplanowanie czasu pracy placówki, ilości posiłków oraz zatrudnienia personelu. Na podstawie zebranych kart zgłoszeń do żłobka będzie można również ustalić odpłatność za pobyt dziecka.
Karty zgłoszeń będą przyjmowane w Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy, ul. 3 Maja 1 pokój Nr 11 w dniach od 3 do 7 października 2016 r. Wnioski można pobrać w Centrum Usług Wspólnych, Przedszkolu nr 1, na stronie internetowej www.opalenica.pl w zakładce Kultura i Edukacja oraz z poniższych linków.
Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) o opiece nad dziećmi: opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia, godziny pracy żłobka ustala się w regulaminie organizacyjnym, w żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony za dodatkową opłatą.
Dorota Pierzyńska

You may also like...

Loading Facebook Comments ...