Rok szkolny 2016/2017 w Zespole Szkół rozpoczęty

1 września o godz. 9 uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej – placówek tworzących Zespół Szkół w Opalenicy – uroczyście rozpoczęli kolejny rok szkolny. Tradycyjnie inaugurację rozpoczęło wprowadzenie klas służb mundurowych oraz wprowadzenie sztandaru.

W czasie okolicznościowego przemówienia dyrektor Zespołu Szkół Genowefa Wasiak podkreśliła historyczne znaczenie daty 1 września, o którym nigdy nie można zapomnieć. Ponadto pani dyrektor przedstawiła nowych nauczycieli, rozpoczynających pracę w Zespole Szkół i pogratulowała wyboru szkoły ponadgimnazjalnej uczniom klas pierwszych Liceum, Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Ich przedstawiciele w obecności dyrekcji, nauczycieli i całej szkolnej społeczności złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar, przyrzekając m.in. stawianie sobie wysokich wymagań w dziedzinie podwyższania wiedzy i umiejętności, kierowanie się zasadami koleżeństwa, a także dbanie o honor i tradycję szkoły. W inauguracji udział wziął prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły – Jan Adamczewski.

Po mszy św., która została odprawiona w kościele św. Józefa, w swojej pierwszej inauguracji roku szkolnego w nowej placówce udział wzięli uczniowie Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi. Młodzieży gimnazjalnej w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2016/2017 towarzyszyli rodzice, dyrekcja szkoły, nauczyciele i zaproszeni goście: Dorota Pierzyńska – dyrektor Centrum Usług Wspólnych oraz Katarzyna Cecuła – przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. W czasie inauguracji dyrektor Genowefa Wasiak zaprezentowała oficjalnie zespół pedagogów uczących w Gimnazjum oraz zaprosiła uczniów do rozpoczęcia przygody z edukacją na poziomie gimnazjalnym. Ci z kolei – podobnie jak wcześniej ich starsi koledzy – złożyli ślubowanie. Uroczystość uświetniły artystycznie uzdolnione licealistki: tancerka Kasia Bogacz oraz wokalistka Diana Piosik.

Źródło: ZS w Opalenicy

Olgierd Jastrzębski

Już od prawie ćwierćwiecza urzęduje w Opalenicy, co czyni mnie według miejscowych norm społecznych - Rodowitym Opaleniczaninem i uwierzcie mi bądź nie, ale wcale nie czuję się z tym źle. Staram się spoglądać na otaczającą rzeczywistość z przymrużeniem oka oraz lekkim dystansem, co z reguły nie przeszkadza w codziennym życiu, a nielicznych zwyczajnie wkurza.

You may also like...

Loading Facebook Comments ...