Rozpoczęła się III kadencja OUTW

W ostatnią środę kwietnia w Zespole Szkół w Opalenicy odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Opalenickiego UTW. Na początku zebrania wybrano przewodniczącego obrad, protokulanta i komisję skrutacyjną. Następnie dziekan Elżbieta Adamczewska przedstawiła osiągnięcia i działania naszego uniwersytetu w kadencji za lata 2013 – 2016.
Podkreśliła między innymi, że w obecnym roku akademickim liczba słuchaczy wzrosła do 104. Powiększyła się również oferta zajęć o warsztaty kulinarne, sekcje: fotograficzną, konwersacyjną, pierwszej pomocy przedmedycznej, choreoterapii i wiele innych atrakcyjnych wydarzeń, spotkań i wspólnych wyjazdów.
W wyniku głosowania po raz kolejny dziekanem naszego UTW została Elżbieta Adamczewska. Dr Bogumił Wojcieszak i dr Wojciech Szwed wybrani zostali jako prodziekanami. W skład Rady Programowej weszli Alicja Grabowska – sekretarz, Łucja Kamińska i Halina Werner – skarbnicy, Małgorzata Zamośna – kronika, Jarosław Różanek – informatyka oraz członkowie: Krzysztof Primke, Ewa Czarnuszka, Teresa Marcinkowska i Irena Nowak.
Szczególne, gorące podziękowania od władz i słuchaczy naszego UTW należą się dyrektor ZS Genowefie Wasiak za przyjaźń, współpracę oraz pomocną dłoń w podejmowaniu wspólnych zadań. Nasze spotkanie swą obecnością zaszczycił burmistrz Tomasz Szulc. Zapoznał nas z bieżącymi i przyszłymi inwestycjami w naszym mieście. Licznych pomysłów i zapytań z obu stron było wiele.
malzam
Źródło: Opalenica.pl

 

You may also like...

Loading Facebook Comments ...