miejsce-na-reklame-top

Otwarcie PSZOK

W sobotę, 16 kwietnia, w obecności zastępcy burmistrza Opalenicy Pawła Jakubowskiego, przewodniczącej zarządu związku „SELEKT” Doroty Lew-Pilarskiej, kierownika wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Alicji Dworzyńskiej oraz pracownika PSZOKu Leonarda Stankowskiego, oficjalnie otwarto Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Powstał on na terenie oczyszczalni ścieków w Troszczyniu. Utworzony został przez Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”. PSZOK to miejsce gdzie bezpłatnie można oddać odpady takie jak stare meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przedmioty z tworzyw sztucznych, metalu, drewna oraz szkła.
Istnieje możliwość złożenia tam także gruzu i odpadów budowlanych z przeprowadzonych samodzielnie remontów, odpadów zielonych, świetlówek, baterii czy przeterminowanych leków. PSZOK będzie czynny w następujące dni tygodnia:
– poniedziałek od 15.00 do 19.00,
– środa od 9.00 do 13.00,
– piątek od 15.00 do 19.00,
– sobota od 10.00 do 18.00.
Odpady na PSZOK będą przyjmowane zgodnie z obowiązującym regulaminem. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik po uzyskaniu od przekazującego informacji o adresie nieruchomości, na której zostały wytworzone i okazaniu dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz związku za bieżący okres rozliczeniowy.

You may also like...

Loading Facebook Comments ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


× trzy = 24

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>