Zespół szkół w Opalenicy otrzymał dotację

Wojewoda Wielkopolski przyznał Gminie Opalenica wsparcie finansowe w wysokości 12 000,00zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” przyjętego przez Radę Ministrów Uchwałą Nr 180/2015 z 6 października 2015 roku.
Wnioski o dofinansowanie w ramach tego programu, za pośrednictwem Gminy Opalenica, złożyły: Szkoła Podstawowa w Opalenicy, Szkoła Podstawowa w Porażynie oraz Zespół Szkół w Opalenicy. W związku z dużą liczbą złożonych wniosków, w tym, roku rozpatrywane były tylko projekty szkół ponadgimnazjalnych.
Z powyższego faktu wynika, że w naszej gminie dofinansowanie mógł otrzymać tylko Zespół Szkół w Opalenicy. Tak też się stało i placówka ta dostanie dotację w wysokości 12 000,00 zł. Środki te przeznaczone będą na zakup książek do biblioteki szkolnej i jej aktywizację.
Dorota Pierzyńska
Dyrektor CUW w Opalenicy

You may also like...

Loading Facebook Comments ...