Wyjazdowa sesja rady miasta w uścięcicach

We wtorek, 29 marca w Domu Ludowym w Uścięcicach odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej w Opalenicy. W obecności senatora Jana Filipa Libickiego, burmistrza Tomasza Szulca, jego zastępcy, skarbnika i sekretarza gminy, decyzje podejmowało trzynastu radnych. Po powitaniu gości przez przewodniczącego Eugeniusza Wojtkowiaka, burmistrz uhonorował sołtysów.
Tomasz Szulc wręczył odznaki obecnym na sesji trzynastu przedstawicielom lokalnej społeczności. Jest to dowód uznania za codzienną pracę wkładaną w rozwój sołectw. Po krótkiej uroczystości przystąpiono do spraw organizacyjnych. Udzielono informacji o złożonych interpelacjach na poprzedniej sesji oraz o działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym.
W dalszej części obrad przyjęto m. in. uchwały w sprawach zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Wojnowice na lata 2016-2023, określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opalenica” czy też w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z dróg wewnętrznych stanowiących własność gminy.
Punkt „Wolne głosy, wnioski i informacje” rozpoczęło wystąpienie senatora Jana Filipa Libickiego. Parlamentarzysta podkreślał jak ważną rolę społeczną pełnią sołtysi i spodobał mu się fakt, że zostali docenieni przez burmistrza. W dalszej części przemówienia zachęcał przedstawicieli lokalnych społeczności do przekazywania informacji o wydarzeniach i zaoferował wsparcie.
Następnie głos zabrała Elżbieta Radniecka. Złożyła wyrazy uznania dla burmistrza Tomasza Szulca za pomoc i zaangażowanie przy modernizacji Domu Ludowego w Uścięcicach. Podziękowała również przewodniczącej KGW Uścięcice Irenie Piotrowskiej oraz członkiniom Elżbiecie Szłapce i Marzenie Wiśniewskiej za przygotowanie sali na obrady sesji.
Źródło: Opalenica.pl

You may also like...

Loading Facebook Comments ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


− cztery = 4

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>