Inwestycje na obszarach wiejskich

W Uścięcicach do końca zbliża się remont Domu Ludowego. Obiekt w znacznym stopniu zostanie przebudowany i w sposób bardziej funkcjonalny służyć będzie mieszkańcom. Inwestycja ta czy oddany niedawno chodnik w Dakowach Mokrych są jednymi z kilkunastu zadań zaplanowanych przez gminę Opalenica do wykonania w 2016 roku na obszarach wiejskich.
Poniżej prezentujemy szczegółową listę.
Planowane inwestycje Gminy Opalenica na rok 2016 (na obszarach wiejskich) dotyczą:
1. Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego tj.
– Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych,
– Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach,
2. Przebudowy nawierzchni wjazdu do wiaty integracyjnej w m. Porażyn,
3. Pomocy finansowej dla powiatu nowotomyskiego na:
– rozbudowę z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu – etap I,
– budowę chodnika Sielinko – Opalenica,
– budowę chodnika ul. Dworcowa w Wojnowicach,
– budowę chodnika w Urbanowie,
4. W szkołach i przedszkolach:
-kontynuacji wymiany pokrycia dachu na budynkach Szkoły Podstawowej w Urbanowie (zadanie realizowane w latach 2015-2016),
-budowy dojazdu do parkingu Szkoły Podstawowej w Porażynie oraz placu integracyjnego,
5. Na drogach:
– budowy oświetlenia drogowego na odcinku od Urbanowa do Kurowa (ścieżka rowerowa),,
– przebudowy nawierzchni chodnika w m. Rudniki (od DP 2742P do wjazdu do Domu Ludowego),
6. Opracowania dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Porażyn, Jastrzębniki,
7. Zakupu i montażu wiat przystankowych w Jastrzębnikach, Łęczycach, Terespotockiem i Wojnowicach związanych z bezpieczeństwem uczniów dowożonych do szkół,
8. W salach wiejskich:
– wykonania instalacji odgromowej w Łagwach,
– wymiany rynien w Rudnikach,
– zakupu materiałów do wykonania posadzki w m. Uścięcice,
– modernizacji Domu Ludowego w Uścięcicach,
Ponadto ustalono zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich ustalone przez mieszkańców poszczególnych wsi.

You may also like...

Loading Facebook Comments ...