Zaproszenie do komisji konkursowej

Burmistrz Opalenicy zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych, które zostaną powołane do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Gminy Opalenica z zakresu kultury fizycznej i sportu.
Szczegóły => kliknij link poniżej.

You may also like...

Loading Facebook Comments ...