Bezpieczeństwo dzieci ze Szkoły Podstawowej

Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka to podstawowe zadanie Szkoły Podstawowej w Opalenicy, w której od połowy września odbywają się spotkania z policjantami dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa. Małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z problemami oraz niewykształcone zachowania w trudnych, niecodziennych sytuacjach powodują, że dzieci pozostają bardzo często w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia i są bezradne wobec rodzących się problemów. Wychodząc naprzeciw nauczyciele starają się uczyć jak unikać niebezpiecznych sytuacji i jak z nich wybrnąć, kiedy już zaistnieją oraz kształtować umiejętność mówienia „nie”. W związku z podjętą tematyką odbyły się spotkania. W pierwszej kolejności w klasach pierwszych, które prowadził sierżant sztabowy Maciej Ludwikowski. Dotyczyły one przede wszystkim przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie przejścia i przejazdu do szkoły i do domu. Swoją tematyką obejmowały także zasady zachowania się w szkole i podczas podróży. Następnie zostały przeprowadzone pogadanki instruktażowe w klasach IV, V i VI przez sierżanta sztabowego Kamila Michalaka, których tematem przewodnim były substancje zakazane oraz przemoc Internetowa. Ponadto uczniowie klas VI mieli także możliwość obejrzenia filmu ukazującego skutki zażywania nieodpowiednich substancji. Obecnie przeprowadzane są spotkania w klasach II i III obejmujące tematykę zasady bezpieczeństwa na drodze i w domu oraz naukę przyjmowania postawy ograniczonego zaufania wobec osób nieznajomych. Prowadzone pogadanki przygotowują uczniów do życia we współczesnym otoczeniu społeczno-technicznym, uczą dzieci bezpiecznych zachowań i wykształcają w nich umiejętność unikania sytuacji stawania się ofiarą przestępstwa. Dodatkowo kształtują umiejętność proszenia o pomoc w chwili zagrożenia.

IMG_1022

Źródło: Szkoła Podstawowa w Opalenicy

Olgierd Jastrzębski

Już od prawie ćwierćwiecza urzęduje w Opalenicy, co czyni mnie według miejscowych norm społecznych - Rodowitym Opaleniczaninem i uwierzcie mi bądź nie, ale wcale nie czuję się z tym źle. Staram się spoglądać na otaczającą rzeczywistość z przymrużeniem oka oraz lekkim dystansem, co z reguły nie przeszkadza w codziennym życiu, a nielicznych zwyczajnie wkurza.

You may also like...

Loading Facebook Comments ...