XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

W Małej Sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, 8 września odbyła się XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej. W obecności burmistrza, jego zastępcy, skarbnika oraz sekretarza gminy decyzje podejmowało piętnastu radnych.

Po otwarciu sesji przez przewodniczącego Eugeniusza Wojtkowiaka i stwierdzeniu kworum, przyjęto porządek obrad. W czasie głosowań jednomyślnie podjęto uchwały:

1. Uchwalenie Strategii Rozwoju Gminy Opalenica na lata 2015 – 2023.
2. Zmiany w budżecie Gminy Opalenica na 2015 rok.
3. Zmiany w uchwale dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2015 – 2025.

Źródło: Opalenica.pl z dnia 14.09.2015

Olgierd Jastrzębski

Już od prawie ćwierćwiecza urzęduje w Opalenicy, co czyni mnie według miejscowych norm społecznych - Rodowitym Opaleniczaninem i uwierzcie mi bądź nie, ale wcale nie czuję się z tym źle. Staram się spoglądać na otaczającą rzeczywistość z przymrużeniem oka oraz lekkim dystansem, co z reguły nie przeszkadza w codziennym życiu, a nielicznych zwyczajnie wkurza.

You may also like...

Loading Facebook Comments ...