Technikum informatyczne kształci nowocześnie

Od trzech lat edukacja w opalenickim Technikum odbywa się zgodnie z zasadami projektu „Czas zawodowców”, do którego szkoła przystąpiła w 2012 roku jako jedyna w powiecie nowotomyskim.

Projekt „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” został nagrodzony w konkursie „Dobre praktyki EFS 2014″ przeprowadzonym w imieniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju przez Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS i uzyskał tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2014″. Liderem w projekcie jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a partnerem Politechnika Poznańska.

„Czas Zawodowców” – aktywnie wspiera wszechstronny rozwój uczniów, gdyż dzięki niemu uczestniczyli już w zajęciach pozalekcyjnych, kształtując takie umiejętności jak kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność prezentacji własnej osoby i podejmowania decyzji.

W ciągu całego cyklu kształcenia klasy technikum informatycznego biorą udział w zajęciach organizowanych w ramach nauczania modułowego. Nacisk kładzie się głównie na zajęcia praktyczne, które dzięki zastosowaniu nowoczesnego wyposażenia w sprzęt „z górnej półki” stały się bardzo atrakcyjnym elementem procesu dydaktycznego.

Uczniowie uczestniczyli w praktykach organizowanych w laboratoriach Politechniki Poznańskiej, gdzie zdobywali umiejętności związane z organizacją pracy informatycznej z perspektywy dużego przedsiębiorstwa.

28 marca 2015 roku uczniowie Technikum mogli zdobyć następne doświadczenia, poprzez uczestnictwo w kursie „Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV”. Szkolenie to stanowi ogromną wartość, zwłaszcza, że zakończone było egzaminem potwierdzonym odpowiednim certyfikatem.

Grzegorz Kaczmarek

Źródło: Zespół Szkół w Opalenicy

Olgierd Jastrzębski

Już od prawie ćwierćwiecza urzęduje w Opalenicy, co czyni mnie według miejscowych norm społecznych - Rodowitym Opaleniczaninem i uwierzcie mi bądź nie, ale wcale nie czuję się z tym źle. Staram się spoglądać na otaczającą rzeczywistość z przymrużeniem oka oraz lekkim dystansem, co z reguły nie przeszkadza w codziennym życiu, a nielicznych zwyczajnie wkurza.

You may also like...

Loading Facebook Comments ...