70. ROCZNICA WYZWOLENIA OPALENICY

W poniedziałek, 26 stycznia przypadła 70. rocznica wyzwolenia Opalenicy spod okupacji hitlerowskiej. W związku z tym,  zastępca burmistrza Paweł Jakubowski wraz sekretarzem Feliksem Straburzyńskim w imieniu władz samorządowych, złożyli wiązanki w miejscach pamięci narodowej.

Opalenica została wyzwolona bez walk. W godzinach południowych, 26 stycznia 1945 roku, od strony Grodziska Wielkopolskiego wjechały do miasta dwa czołgi Armii Czerwonej.

źródło: Opalenica.pl z dnia 26-01-2015

You may also like...

Loading Facebook Comments ...