Z wizytą w Pałacu Prezydenckim

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie Zespołu Szkół w Opalenicy – pod opieką Izabeli Trzeciak i Justyny Michalskiej – pierwszy raz wzięli udział w projekcie ,,Opowiem Ci o wolnej Polsce”.

W ramach projektu przygotowano 17 września 2013 apel poświęcony pamięci ofiar Golgoty Wschodu. Montaż słowno-muzyczny pod kierunkiem J. Michalskiej przygotowali uczniowie klasy 4 TIE, 3c, 2e oraz 3TIE. Prezentacja multimedialna zawierająca między innymi fragmenty filmu „Katyń” uzupełniła całość. Wykonawcy zaprezentowali przebieg wydarzeń historycznych od wybuchu wojny we wrześniu 1939 r. do rozstrzelania polskich oficerów przez radzieckie NKWD.

24 lutego odbyły się warsztaty dla uczniów klas 2a i 2c (biorących udział w projekcie), które poprowadził pracownik IPN-u. Celem zajęć było pokazanie młodzieży metod pracy ze świadkiem historii oraz kamerą rejestrującą wywiad.

W marcu uczniowie przeprowadzili wywiady z wyjątkowymi osobami z gminy Opalenica – zasłużonymi w walce z reżimem komunistycznym. Młodzież spotkała się z aktualnym zastępcą burmistrza Andrzejem Mainką – działaczem społecznym i samorządowym, inicjatorem powołania Komitetu Obywatelskiego w Opalenicy w 1989r. Rozmawiano również z Kazimierzem Drzymałą – przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego, byłym członkiem Zarządu Regionu ,,Wielkopolska”. W maju miał miejsce konkurs poświęcony patronowi szkoły – Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Uroczysty wykład historyczny związany tematycznie z 25 rocznicą wyborów 4 czerwca1989roku wygłosił prof. dr hab. Stanisław Jankowiak.

Zwieńczeniem pracy nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół było zaproszenie Justyny Michalskiej – koordynatora projektu – do Warszawy na spotkanie podsumowujące obchody Roku Wolności w szkołach, które odbyło się w poniedziałek 13.10.2014r. w Pałacu Prezydenckim.

Źródło: ZS Opalenica

Olgierd Jastrzębski

Już od prawie ćwierćwiecza urzęduje w Opalenicy, co czyni mnie według miejscowych norm społecznych - Rodowitym Opaleniczaninem i uwierzcie mi bądź nie, ale wcale nie czuję się z tym źle. Staram się spoglądać na otaczającą rzeczywistość z przymrużeniem oka oraz lekkim dystansem, co z reguły nie przeszkadza w codziennym życiu, a nielicznych zwyczajnie wkurza.

You may also like...

Loading Facebook Comments ...