„Nowoczesność i tradycje”

Prywatne Przedszkole „Akademia Maluchów” w Opalenicy będzie realizowało kolejny projekt międzynarodowy Erasmus +. Na 211 złożonych wniosków tylko 32 zostały zatwierdzone do realizacji. Projekt przedszkola uzyskał 94 punkty na 100 możliwych i znalazł się na 11. miejscu listy rankingowej. Na realizację zadań placówka otrzyma ponad pół miliona złotych. Wspólnie z Bułgarią, Rumunią i Turcją – Akademia Maluchów, przez trzy lata, będzie realizowała projekt ,,Nowoczesność i tradycje”.

W dzisiejszych czasach największym i negatywnym efektem zbyt częstego przebywania dzieci w świecie gier i zabaw komputerowych, telewizji jest to, że stają się aspołeczne. Mają trudności w kontaktach bezpośrednich z rówieśnikami. Celem naszego projektu jest, na początku, rozbudzenie świata marzeń dzieci, rozwinięcie ich kreatywności, zmysłu poszukiwaczy i umiejętności dzielenia się swoimi zdobyczami – grami, zabawami z rówieśnikami z innych krajów. Jest to pierwszy etap poznania się dzieci. Drugim ważnym etapem poznania, jest poznanie siebie poprzez poznanie kultur, tradycji, zwyczajów, świąt poprzez sztukę, muzykę, dramę, sport oraz doświadczenia i spotkania. Dążymy do nawiązania wielowymiarowych więzi między naszymi krajami ale również więzi ze swoimi rodzinami poprzez wspólne działania, zabawy, spędzanie wolnego czasu. Chcemy umożliwić dzieciom poznanie różnych aspektów naszego życia, poszerzać dziecięce horyzonty, uczyć tolerancji i empatii w stosunku do swoich najbliższych, ale również tych dalszych znajomych, z innych krajów. W projekcie stawiamy sobie za cel podniesienie poziomu wiedzy i zacieśnienie kontaktów między nauczycielami ze szkół biorących udział w projekcie. Chcemy obserwować u nauczycieli przykłady twórczego i nowatorskiego działania w procesie nauczania, rozwijać ich zdolność pracy w zespole interdyscyplinarnym oraz poznawania nowych metod nauczania. Dodatkowo chcemy, aby nasi wychowankowie od najmłodszych lat byli zmotywowani do nauki języków obcych, odkrywania i poznawania najbliższego otoczenia, kraju i Europy.

Źródło: Opalenica.pl z dnia 20-10-2014

You may also like...

Loading Facebook Comments ...