Przypominamy o obowiązku oznakowania posesji

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu przypomina o obowiązku właściwego oznaczenia posesji przez właścicieli, administratorów, dozorców lub użytkowników nieruchomości. Policjanci zespołu wykroczeń, dzielnicowi oraz funkcjonariusze patrolówki rozpoczną kontrole dotyczące respektowania obowiązku oznakowania numerycznego posesji.

Właściwe oznakowanie posesji ma szczególne znaczenie w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek oraz służb ratunkowych. Właściciele nieruchomości nie są w pełni świadomi konsekwencji, iż brak tabliczki z numerem porządkowym budynku może zdecydowanie wydłużyć czas oczekiwania na interwencję policji bądź przyjazd karetki pogotowia. Często zdarza się bowiem, że ratownicy medyczni, strażacy lub policjanci błądzą po terenie, pytając o konkretny adres wezwania. Tym samym tracą bezcenne sekundy, minuty, które mogą uratować czyjeś życie.

Celem podniesienia świadomości społecznej Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu przeprowadzi w maju i czerwcu bieżącego roku dwuetapowe działania w tym zakresie.

W pierwszej kolejności polegać one będą na ustaleniu nieruchomości, których właściciele nie dopełnili obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek taki wynika bowiem z przepisów Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku.

W tym przypadku policjanci przeprowadzą rozmowy z administratorami, dozorcami i użytkownikami nieruchomości oraz poinformują o obowiązkach, jaki nakłada na nich wskazana powyżej ustawa. Działania informacyjne prowadzone zostaną do końca maja.

Po tym czasie, począwszy od czerwca prowadzone będą przez funkcjonariuszy działania sprawdzające. Istotnym jest fakt, że uchylenie się od realizacji obowiązku numerycznego oznaczenia posesji lub realizowanie go w niewłaściwy sposób – np. poprzez brak utrzymania takiej tabliczki w należytym stanie – stanowi wykroczenie, które zgodnie z przepisem art. 64 Kodeksu wykroczeń zagrożone jest karą grzywny do 250 złotych lub karą nagany.

Apelujemy o zwrócenie uwagi na właściwe oznakowanie swoich posesji. Pamiętajmy, iż widoczny numer budynku wraz z nazwą ulicy zdecydowanie ułatwi pracę służbom mundurowym, zaś w przypadku działań policjantów może mieć istotne znaczenie w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Źródło: KPP Nowy Tomyśl

You may also like...

Loading Facebook Comments ...